Nasze Specjalizacje

Ponad dwadzieścia lat wykonywania zawodu adwokata pozwoliło nam na sprawdzenie się w zasadzie w każdej dziedzinie prawa. Zajmowaliśmy się ciężkimi sprawami karnymi i drobnymi sprawami cywilnymi, wielomilionowymi transakcjami handlowymi i sporami transgranicznymi, skargami konstytucyjnymi i kasacjami przez Sądem Najwyższym oraz wieloma innymi sprawami o różnym ciężarze gatunkowym. Są jednak dziedziny prawa, w których mamy szczególne doświadczenie.

ROZWODY, PODZIAŁY MAJĄTKU, SPRAWY RODZINNE

Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych dotyczących relacji między rodzicami i dziećmi (alimenty, władza rodzicielska) oraz relacji między małżonkami (rozwody i stosunki majątkowe).

SPORY MAJĄTKOWE I PRAWO SPADKOWE

Doświadczenie w sporach majątkowych pomiędzy małżonkami pomaga również w zwykłych sporach majątkowych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, sąsiadami i posiadaczami.

POMOC PRZEDSIĘBIORCOM, PRAWO PRACY, PRAWO ADMINISTRACYJNE

Od początku działalności zawodowej mamy wśród stałych klientów przedsiębiorców z różnych branż, prowadzących działalność indywidualnie lub w formie spółek prawa handlowego.

ODSZKODOWANIA I PRAWO MEDYCZNE

Od początku działalności nasza Kancelaria zajmowała się szeroko rozumianymi sprawami odszkodowawczymi. Stajemy zarówno po stronie poszkodowanych jak i tych, którzy z różnych powodów uznawani są za sprawców szkody.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Zajmujemy się również dochodzeniem roszczeń i obroną przed nieuzasadnionymi żądaniami finansowymi.

Sprawy karne

Jako adwokaci jesteśmy profesjonalnymi obrońcami w sprawach karnych oraz przedstawicielami osób pokrzywdzonych przestępstwem.