SPORY MAJĄTKOWE I PRAWO SPADKOWE

Doświadczenie w sporach majątkowych pomiędzy małżonkami pomaga również w zwykłych sporach majątkowych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, sąsiadami i posiadaczami. Są to sprawy niezwykle ważne, gdyż dotyczą często spraw majątkowych o wielkiej wartości. Mamy w tym doświadczenie i nie obawiamy się nowych wyzwań.
Adwokat Bartosz Łuć pomaga w sprawach spadkowych. Doradza, jak napisać dobry testament i zadbać o los swoich następców. Doradza również przedsiębiorcom w zakresie zarządu sukcesyjnego na wypadek śmierci. Kiedy jest taka potrzeba, walczy w sądzie o podstępnie odebrany spadek lub wspiera spadkobierców przy dziale spadku. Pomaga ludziom zaskoczonym przez śmierć swoich bliskich, zamknąć trudne sprawy majątkowe przed sądami i administracją skarbową.
W naszej kancelarii pomagamy również w innych sprawach majątkowych, między innymi związanych z obrotem nieruchomościami, naruszeniami prawa własności czy też prawa sąsiedzkiego, uzyskiwaniem decyzji administracyjnych czy też szeroko rozumianym prawem budowalnym. Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć od lat zajmuje się prawem spółdzielczym świadcząc stała obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowej.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć