SPRAWY FRANKOWE i prawa konsumenta

Reprezentujemy klientów w sprawach o unieważnienie umów kredytowych zawartych we frankach szwajcarskich oraz dochodzimy od banków naprawienia szkody wywołanej tymim kredytami. Nasza pomoc zaczyna się od analizy umów kredytowych w poszukiwaniu zapisów, które dają możliwość podważenia ważności takiej umowy. Mimo powszechnej opinii, nie ma jednolitych rozwiązań a każda umowa może się różnić od typowego wzorca. Banki stosowały różne rozwiązania. Z klientami idziemy na drogę sądową, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że w sprawie można odnieść sukces. 

Zajmujemy się również szeroko rozumianym prawem konsumenckim. Wspieramy klientów oszukanych nieuczciwymi działaniami podmiotów oferujących różne, obarczone wadami towary i usługi. 

 

 

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć