Specjalizacje

Ponad dwadzieścia lat wykonywania zawodu adwokata pozwoliło na sprawdzenie się w zasadzie w każdej dziedzinie prawa. Zajmowałem się ciężkimi sprawami karnymi i drobnymi sprawami cywilnymi, wielomilionowymi transakcjami handlowymi i sporami transgranicznymi, skargami konstytucyjnymi i kasacjami przez Sądem Najwyższym oraz wieloma innymi sprawami o różnym ciężarze gatunkowym. Są jednak dziedziny prawa, w których mam szczególne doświadczenie.

 

ODSZKODOWANIA I PRAWO MEDYCZNE

Od początku zajmowałem się szeroko rozumianymi sprawami odszkodowawczymi. Staję zarówno po stronie poszkodowanych jak i tych, którzy z różnych powodów uznawani są za sprawców szkody. Mam również doświadczenie w prawie medycznym dzięki wieloletniej współpracy z podmiotami leczniczymi.  

SPRAWY frankowe i prawa konsumenta

Reprezentujemy klientów w sprawach o unieważnienie umów kredytowych zawartych we frankach szwajcarskich oraz dochodzimy od banków naprawienia szkody wywołanej tymim kredytami. Zajmujemy się również szeroko rozumianym prawem konsumenckim.

Sprawy karne: Obrona, reprezentacja pokrzywdzonego

Jako adwokat jestem profesjonalnym obrońcą w sprawach karnych oraz przedstawicielem osób pokrzywdzonych przestępstwem. Występujemy na każdym etapie postępowania przed Policją, Prokuraturą i Sądami Powszechnymi. 

PRAWO BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Mam doświadczenie w sprawach administracyjno-budowlanych oraz w doradztwie prawnym przy obrocie nieruchomościami. To bardzo specyficzne dziedziny prawa wymagające rozległej wiedzy również spoza prawa.  

SPORY MAJĄTKOWE I PRAWO SPADKOWE

Oczywista jest praca adwokata przy zwykłych sporach majątkowych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, sąsiadami i posiadaczami. Bogacenie się społeczeństwa prowadzi coraz częściej do konfliktów majątkowych nie tylko pomiędzy sąsiadami ale również w łonie rodziny. 

POMOC PRZEDSIĘBIORCOM, PRAWO PRACY, PRAWO ADMINISTRACYJNE

Od początku działalności zawodowej mam wśród stałych klientów przedsiębiorców z różnych branż, prowadzących działalność indywidualnie lub w formie spółek prawa handlowego.