SPORY MAJĄTKOWE I PRAWO SPADKOWE

Oczywista jest praca adwokata przy zwykłych sporach majątkowych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, sąsiadami i posiadaczami.Bogacenie się społeczeństwa prowadzi coraz częściej do konfliktów majątkowych nie tylko pomiędzy sąsiadami ale również w łonie rodziny. Są to spory coraz bardziej skomplikowane i budzące ogromne emocje. Dotyczy to zarówno konfliktów pomiędzy małżonkami (podziały majątku, sprawy alimentacyjne) ale również pomiędzy najbliższymi członkami rodziny (konflikty na skutek darowizn, zniesienia współwłasności nieruchomości czy alimenty dla rodziców od dzieci).  Są to sprawy niezwykle ważne, gdyż dotyczą często spraw majątkowych o wielkiej wartości. Mamy w tym doświadczenie i nie obawiamy się nowych wyzwań.

Pomagam w szeroko rozumianych sprawach spadkowych. Doradzam, jak napisać dobry testament i zadbać o los swoich następców. Doradzam również przedsiębiorcom w zakresie zarządu sukcesyjnego ich przedsiębiorstwem na wypadek śmierci. Kiedy jest taka potrzeba, walczę w sądzie o podstępnie odebrany spadek lub wspieram spadkobierców przy dziale spadku. Pomagam ludziom zaskoczonym przez śmierć swoich bliskich, zamknąć trudne sprawy majątkowe przed sądami i administracją skarbową.

Szczególnie ważne w pracy mojej Kancelarii jest doradzanie w sprawach dotyczących podziałów majątkowych oraz roszczeń pomiędzy spadkobiercami czy współwłaścicielami nieruchomości. Zajmujemy się również problematyką zachowku przy dziedziczeniu ustawowym.  

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć