O mnie

Kancelaria Adwokacka
ADWOKAT BARTOSZ ŁUĆ

 

Doświadczenie i Profesjonalizm

Od blisko 30 lat pracuję przy udzielaniu pomocy prawnej. Po ukończeniu studiów prawniczych zdobywałem doświadczenie przygotowując się do wykonywania zawodu sędziego. Ostatecznie jednak wybrałem zawód adwokata, który wykonuję już ponad 20 lat.

Składając ślubowanie adwokackie, obiecałem przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich, wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu tajemnicy zawodowej.

Nie prowadzę Kancelarii sam. Współpracuję z innymi prawnikami prowadząc w Jeleniej Górze Kancelarię Awokacką opartą na specjalizacjach w różnych dziedzinach prawa.

Wiedza i Rzetelność

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe a moja Kancelaria korzysta z dostępu do najnowszych aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa sądowego. W swojej pracy dbam przede wszystkim o bezpieczeństwo prawne moich Klientów. Dzielę się z nimi swoją wiedzą i doradzam im w najtrudniejszych sprawach życiowych. Dbam o to, by przy czuli się komfortowo, podejmując najważniejsze decyzje życiowe.

Komunikatywność i Zaufanie

Z klientami dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem tak, by świadomie podejmowali decyzje dotyczące ich problemów, z którymi się do mnie zwrócili. Dbam o to, by na bieżąco śledzili losy zleconych spraw i rozumieli skomplikowane zagadnienia, z którymi muszą się zmierzyć, korzystając z mojej pomocy. Moje relacje z Mocodawcą oparte są na zaufaniu, jako gwarancji dobrej współpracy.

Czym się zajmujemy?
Jesteśmy po to, by pomagać.

Reprezentacja klientów

Występujemy w imieniu Klienta przed Sądami Powszechnymi i Administracyjnymi, innymi organami ochrony prawnej oraz przed organami administracji publicznej, będąc jego przedstawicielem w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Doradztwo Prawne, Sporządzanie pism i umów

Udzielamy ustnych porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe i pozaprocesowe, konstruujemy umowy, regulaminy i akty prawa koroporacyjnego oraz wydajemy profesjonalne opinie prawne.

Dochodzenie wierzytelności i ochrona dłużnika

Reprezentujemy strony stosunków zobowiązaniowych na etapie negocjacji, pomagamy wierzycielom w uzyskaniu tytułu egzekucyjnego i w egzekwowaniu należnych świadczeń oraz pomagamy dłużnikom w ochronie ich interesów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Obrona w sprawach karnych i reprezentacja pokrzywdzonych

Jako adwokaci jesteśmy profesjonalnymi obrońcami w sprawach karnych oraz przedstawicielami pokrzywdzonych przestępstwem. Prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońcy jest jednym z podstawowych praw obywatelskich.

specjalizacje

Odszkodowania

Prawo medyczne

Sprawy
frankowe i prawa konsumenta

 

Spory majątkowe

Prawo spadkowe

Sprawy karne:

OBRONA

REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO 

 

Prawo budowlane

Zagospodarowanie przestrzenne

Obrót nieruchomościAMI

Pomoc
przedsiębiorcom

Prawo pracy

Prawo
administracyjne

Kontakt

Kanecelaria Adwokacka Bartosz Łuć