SPRAWY KARNE, obrona, reprezentacja pokrzywdzonego

 

Jako adwokat jestem profesjonalnym obrońcą w sprawach karnych oraz przedstawicielem osób pokrzywdzonych przestępstwem. Występuję na każdym etapie postępowania przed Policją, Prokuraturą i Sądami Powszechnymi. Prowadzenie spraw karnych kojarzy się z istotą Adwokatury. Każdy adwokat na etapie aplikacji adwokackiej kształci się w kierunku obron w sprawach karnych. To bardzo odpowiedzialna i wymagająca praca. Trzeba mieć w sobie wiele odwagi, by stanąć w opozycji do całego aparatu Państwa, który  będąc nastawiony na walkę z przestępczością, niekiedy narusza podstawowe prawa obywatela, w tym prawo do obrony. Adwokat w sprawie karnej staje po stronie prawa i nie broni czynu objętego ściąganiem ale człowieka któremu stawia się zarzuty. 

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć