Adwokat Bartosz Łuć

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw cywilnych odszkodowawczych oraz spraw spadkowych. Ponadto w zakresie jego zainteresowań mieszczą się sprawy administracyjne, sądowo-administracyjne oraz karne i gospodarcze. Za swój największy zawodowy sukces uznaje skuteczną skargę konstytucyjną zakończoną uchyleniem niekonstytucyjnego przepisu. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów leczniczych posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianym prawie medycznym. Od lat zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji.

Karierę zawodową rozpoczął od aplikacji sędziowskiej a następnie adwokackiej. W 1999 r. z wyróżnieniem zdał egzamin adwokacki i od 1 stycznia 2000 r. rozpoczął praktykę adwokacką w spółce adwokackiej, w latach 2014 -2022 w Adwokackiej Spółce Partnerskiej Łuć i Koksztys-Łuć. Od 2022 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich. W latach 2009-2015 był prezesem Stowarzyszenia Prawników Iurislink. W latach 2013 – 2018 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. W 2019 r. przez Naczelną Radę Adwokacką został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Adwokatury. Od 2021 r. jest członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Bartosz Łuć