Adwokat Bartosz Łuć

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw cywilnych odszkodowawczych oraz spraw spadkowych. Ponadto w zakresie jego zainteresowań mieszczą się sprawy administracyjne, sądowo-administracyjne oraz karne i gospodarcze. Za swój największy zawodowy sukces uznaje skuteczną skargę konstytucyjną zakończoną uchyleniem niekonstytucyjnego przepisu. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów leczniczych posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianym prawie medycznym. Od lat zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji.
Karierę zawodową rozpoczął od aplikacji sędziowskiej a następnie adwokackiej. W 1999 r. z wyróżnieniem zdał egzamin adwokacki i od 1 stycznia 2000 r. rozpoczął praktykę adwokacką. Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich. W latach 2009-2015 był prezesem Stowarzyszenia Prawników Iurislink. W latach 2013 – 2018 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. W 2019 r. przez Naczelną Radę Adwokacką został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Adwokatury.

Kontakt

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć